Σελίδες

Τετάρτη 13 Απριλίου 2011

FIND LOST PASSWORDS

1. Burn the iso on a CD.
2. Insert the CD into your first CD/DVD-drive.
3. Reboot your machine, enter BIOS and boot from CD.
4. Start SLAX, and wait a few minutes.
5. Note the cracked password and boot Windows.
NOTE: The batch file is just for changing the admin password to a random one! You don't need this step! Be sure you have another admin account if you use this file!

DOWNLOAD LINK : http://ophcrack.sourceforge.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου