Σελίδες

Κυριακή 24 Ιουνίου 2012

MABUHAY KABAYAN............

Check This Link....   GREEK TV

For All ..... :)  

AIK File To See How Mutch Electricity You Spend... I Make It Tell Me Youre Opinion Thancks...

Download The File AIK

AIK

Funny Computer Cat.....

xmmmmmmmmm..... Break Every 1 our its basic if you work in computer ....

What Ever You Need...!!!!

HAhahahahah...... Youre Computer Start Slow ??? Call ME I CAN FIX IT......


Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

just for fun.....


Free The internet...
Installing Programs
Repairs damage of computers
Remove virus
Internet – ADSL – ISDN Setup
Mounting All peripheral
Update – Upgrade Hardware-Software
Setting up networks Wifi Access points
Repair I-PHONE – I-POD

Εγκατάσταση Προγραμμάτων
Επισκευή βλαβών
Αφαίρεση ιών        Internet – ADSL – ISDN
Τοποθέτηση περιφερειακών
Αναβαθμίσεις Hardware-Software
Εγκατάσταση δικτύων
Επιδιορθώσεις I-PHONE – I-POD


Best Blog..!!!!!

The Only One HO SPEAK FOR PEACE ...!!!!!

Share....


Share This...!!!!!


Tell Me What You Need.....


Simple as 1 2 3 .......My Kind of distro BT5....


Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012


Your Droid Is Seek ....


                                                                                                                    I Can Cure ...!!!!Blue Screen......
No Problem I'm Here....I Have The Solution .... Solution ....  


You Have Weak WIFI..???
I can Help You ..!!!Lost you're Wifi ... :(((

I can help you ... :))))???….. I’m   here!!!!
·        Installing Programms
·        Repairs damage of computers·        Remove virus
·        InternetADSLISDN Setup
·        Mounting All peripheral
·        Update – Upgrade Hardware-Software
·        Setting up networks Wifi Access points
·        Repair I-PHONE – I-POD

Phone: 96693477


·         Εγκατάσταση Προγραμμάτων·         Επισκευή βλαβών
·         Αφαίρεση ιών
·         InternetADSLISDN·         Τοποθέτηση περιφερειακών
·         Αναβαθμίσεις Hardware-Software

·         Εγκατάσταση δικτύων

·       Επιδιορθώσεις I-PHONE – I-POD

 Installation - Updates - Upgrates .......

New iPhone 5 Wowowwww hope to Programm one soon....

Garmin maps - updates - upgates....!!!!!


The start of the Best Microsoft Operating Systems...


Super operating system ....


Final The Windows 8.....

How Mutch Is The Cost Of Youre System....

Nice And Free Operating System Linux.... independent PAD MOBILE MAC.....!!!   Its DELL  !!!

I Can Make Everything Work 1000...%


installation and maintenance Laptop....Parts of A laptop.... Everything in it place...


Parts of A Personal Computer.... Everything in it place...


My JobAndroid Code for My Blog