Σελίδες

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012???….. I’m   here!!!!
·        Installing Programms
·        Repairs damage of computers·        Remove virus
·        InternetADSLISDN Setup
·        Mounting All peripheral
·        Update – Upgrade Hardware-Software
·        Setting up networks Wifi Access points
·        Repair I-PHONE – I-POD

Phone: 96693477


·         Εγκατάσταση Προγραμμάτων·         Επισκευή βλαβών
·         Αφαίρεση ιών
·         InternetADSLISDN·         Τοποθέτηση περιφερειακών
·         Αναβαθμίσεις Hardware-Software

·         Εγκατάσταση δικτύων

·       Επιδιορθώσεις I-PHONE – I-POD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου