Σελίδες

Σάββατο 23 Ιουνίου 2012Installing Programs
Repairs damage of computers
Remove virus
Internet – ADSL – ISDN Setup
Mounting All peripheral
Update – Upgrade Hardware-Software
Setting up networks Wifi Access points
Repair I-PHONE – I-POD

Εγκατάσταση Προγραμμάτων
Επισκευή βλαβών
Αφαίρεση ιών        Internet – ADSL – ISDN
Τοποθέτηση περιφερειακών
Αναβαθμίσεις Hardware-Software
Εγκατάσταση δικτύων
Επιδιορθώσεις I-PHONE – I-POD


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου